ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวเด่นวันนี้// คนที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๙ ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน และทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๖ ให้ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกฯ ณ ที่่ว่าการอำเภอวังทรายพูน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๖ (เว้นวันหยุดราชการ)..........

ประชาสัมพันธ์


  • ชายสัญชาติไทย ที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๙ ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน  อ่านเพิ่มเติม...
  • ทหารกองเกิน ที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๖ ต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกฯ  อ่านเพิ่มเติม...
  • เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกชมรมทหารกองหนุนอำเภอวังทรายพูน  อ่านเพิ่มเติม...